Christmas Trees

INGREDIENTS: White Rice Flour, Sugar, Shortening, Potato Flour, Eggs, Almond Flavor, Baking Soda, Aluminum Free Baking Powder, Xanthan Gum, Psyllium Seed, Salt

Contact Information

BitterSweet Gluten Free Bakery

BitterSweet Gluten Free Bakery
2105 Cliff Road
Eagan, MN 55122
(651) 686-0112
info@bittersweetgf.com 

Hours

Mondays
12:00 pm to 6:00 pm

Tuesdays through Fridays
8:00 am to 5:00 pm

Saturdays
9:00 am to 2:00 pm

Location