Banana

INGREDIENTS: White Rice Flour, Bananas, Sugar, Eggs, Canola Oil, Tapioca Flour, Aluminum Free Baking Powder, Baking Soda, Egg Replacer, Psyllium Husk Powder, Sea Salt, Xantham Gum

PRICE: 1 for $4.25, 6 for $23.50, and 12 for $46.00

Caraway

INGREDIENTS: Tapioca Flour, Cornstarch, Potato Starch Flour, Millet Flour, Brown Rice Flour, Potato Flour, Canola Oil, Molasses, Egg whites, Sugar, Xanthan Gum, Yeast, Sea Salt, Psyllium Husk Powder, Caraway Seeds

PRICE: $8.75

Cinnamon Raisin

INGREDIENTS: Tapioca Flour, Cornstarch, Potato Starch Flour, Millet Flour, Brown Rice Flour, Potato Flour, Canola Oil, Molasses, Egg whites, Sugar, Xanthan Gum, Yeast, Sea Salt, Psyllium Husk Powder, Raisins, Cinnamon

PRICE: Half for $4.50 and Full for $8.75

Country

INGREDIENTS: Tapioca Flour, Potato Starch Flour, Brown Rice Flour, Cornstarch, Egg Whites, Canola Oil, Potato Flour, Molasses, Xanthan Gum, Yeast, Sea Salt, Molasses, Psyllium Husk Powder

PRICE: Half for $3.50 and Full for $6.75

Country Hamburger Buns

INGREDIENTS: Tapioca Flour, Potato Starch Flour, Brown Rice Flour, Cornstarch, Egg Whites, Canola Oil, Potato Flour, Molasses, Xanthan Gum, Yeast, Sea Salt, Molasses, Psyllium Husk Powder

PRICE: 6 for $7.00

Cranberry Orange

INGREDIENTS: Tapioca Flour, Potato Starch Flour, Brown Rice Flour, Cornstarch, Egg Whites, Canola Oil, Potato Flour, Molasses, Xanthan Gum, Yeast, Sea Salt, Molasses, Psyllium Husk Powder, Craisins, Salted Sunflower Seeds, Cinnamon & Orange Zest

PRICE: $8.75

Honey Sunflower

INGREDIENTS: Tapioca Flour, Potato Starch, Brown Rice Flour, Egg Whites, GF Oats, Cornstarch, Canola Oil, Potato Flour, Molasses, Honey, Sunflower Seeds, Sea Salt, Xanthan Gum, Yeast, Psyllium Husk Powder

PRICE: Half for $4.50 and Full for $8.75

Our Original

INGREDIENTS: Tapioca Flour, Cornstarch, Potato Starch Flour, Millet Flour, Brown Rice Flour, Potato Flour, Canola Oil, Molasses, Egg whites, Sugar, Xanthan Gum, Yeast, Sea Salt, Psyllium Husk Powder

PRICE: Half for $4.00 and Full for $7.75

Our Original Bread Crumbs

INGREDIENTS: Tapioca Flour, Cornstarch, Potato Starch Flour, Millet Flour, Brown Rice Flour, Potato Flour, Canola Oil, Molasses, Egg whites, Sugar, Xanthan Gum, Yeast, Sea Salt, Psyllium Husk Powder

PRICE: $3.50

Our Original Stuffing

INGREDIENTS: Tapioca Flour, Cornstarch, Potato Starch Flour, Millet Flour, Brown Rice Flour, Potato Flour, Canola Oil, Molasses, Egg whites, Sugar, Xanthan Gum, Yeast, Sea Salt, Psyllium Husk Powder

PRICE:
$9.50

Pumpkin Raisin

INGREDIENTS: Pumpkin, Sugar, Raisins, Eggs, Canola Oil, White Rice Flower, Tapioca Flour, Egg Replacer, Aluminum Free Baking Powder, Spices, Xanthan Gum, Baking Soda, Sea Salt

PRICE: 1 for $4.50, 6 for $25.00, and 12 for $49.00

Rosemary Garlic

INGREDIENTS: Tapioca Flour, Cornstarch, Potato Starch Flour, Millet Flour, Brown Rice Flour, Potato Flour, Canola Oil, Molasses, Egg whites, Sugar, Xanthan Gum, Yeast, Sea Salt, Psyllium Husk Powder, Rosemary, Garlic, Onion Red Bell Pepper, Lemon Peel, Paprika

PRICE: Half for $5.75

Rosemary Garlic Breadsticks

INGREDIENTS: Tapioca Flour, Potato Starch Flour, Brown Rice Flour, Cornstarch, Egg Whites, Canola Oil, Potato Flour, Molasses, Xanthan Gum, Yeast, Sea Salt, Molasses, Psyllium Husk Powder

PRICE: 6 for $5.75

Contact Information

BitterSweet Gluten Free Bakery

BitterSweet Gluten Free Bakery
2105 Cliff Road
Eagan, MN 55122
(651) 686-0112
info@bittersweetgf.com 

Hours

Mondays
12:00 pm to 6:00 pm

Tuesdays through Fridays
8:00 am to 5:00 pm

Saturdays
9:00 am to 2:00 pm

Location